Groene Cultuurtechniek
Praktijk Centrum Sport & Golf biedt opleidingen die aansluiten bij de praktijk
Vragen?
Hoofdthema_Snoeien.jpg

Groene cultuurtechniek

Voor een gezonde groei van gras, bomen, struiken en andere planten moeten de groeiomstandigheden in orde zijn. De beschikbaarheid van voedingsstoffen, vocht en zuurstof voor de wortels is erg afhankelijk van de grond en soms het bodemprofiel.


Groeiplaatsonderzoek en groeiplaatsverbetering – basis (1 dag)

  • Grondsoorten en eigenschappen herkennen
  • Profielkenmerken beoordelen
  • Eenvoudige veldmetingen uitvoeren
  • Beoordelen een groeiplaats in het veld 
  • Voorstellen doen om problemen te voorkomen of op te lossen


Groeiplaatsonderzoek en groeiplaatsverbetering – beheer (2 dagen)

  • Basisprogramma, met verdieping:
  • Gebruik van zeefanalyses, bemestingsonderzoek, bodemleven-scans
  • Veldmetingen uitvoeren en interpreteren
  • Systematisch in kaart brengen van een groeiplaats
  • Casus groeiplaatsonderzoek en groeiplaatsverbetering


"Om de kwaliteit van een groeiplaats goed te kunnen beoordelen moet je informatie uit het veld en uit het laboratorium op de goede manier kunnen combineren."


De trainingen Groeiplaatsonderzoek worden op dit moment alleen aangeboden voor in company trainingen. De basis-dag kan goed worden gecombineerd voor beide niveaus.